Badania i innowacje

Badania i innowacje

Zespół Provimi nieustannie dąży do prowadzenia badań naukowych, które poprawiają jakość i wydajność w hodowli zwierząt. Nasze trzy centra zastosowań technologii są wspierane przez wyspecjalizowanych badaczy żywienia, specjalistów i kierowników gospodarstw. Zespoły badawcze współpracują z menedżerami w celu weryfikacji spostrzeżeń klientów. Owocuje to najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla naszych klientów. Provimi dostosowuje próby badawcze do aktualnych potrzeb przemysłu i trendów rynkowych. Następnie przekształcamy tę wiedzę w wymierne ulepszenia w zakresie odżywiania, produktów i wydajności.

Bycie częścią firmy Cargill zapewnia naszym klientom dostęp do ponad 500 naukowców pracujących w 17 najnowocześniejszych ośrodkach innowacji i zastosowań na całym świecie. Szczycimy się posiadaniem najgłębszej wiedzy na temat hodowli, drobiu i akwakultury.