Koncentraty

ExtremeBull 1

Koncentrat dla bydła mięsnego na pierwszy okres opasu do wagi 200 kg

ExtremeBull 2

Koncentrat dla bydła mięsnego na drugi okres opasu od wagi 200 kg

ExtremeBull 1 NON GMO

Koncentrat dla bydła mięsnego na pierwszy okres opasu do wagi 200 kg

ExtremeBull 2 NON GMO

Koncentrat dla bydła mięsnego na drugi okres opasu od wagi 200 kg