Mieszanki mineralno - witaminowe

Alamo Master NON GMO

Dla krów wysokomlecznych o najwyższym potencjale produkcyjnym

Alamo Perfect NON GMO

Dla krów wysokomlecznych w okresie laktacji

Alamo Stop NON GMO

Dla krów wysokomlecznych w celu obniżenia komórek somatycznych w mleku, ograniczenia schorzeń wymion oraz kulawizn

Alamo Repro NON GMO

Dla krów wysokomlecznych na poprawę rozrodu i wzrost odporności

Alamo Transit NON GMO

Dla krów wysokomlecznych w okresie zasuszenia oraz dla jałówek cielnych

Somawit NON GMO

Dla krów dojnych pomagająca obniżyć ilość komórek somatycznych

Alamo Sorbent

Mieszanka mineralna zabezpieczająca przed mikotoksynami w paszy

Alamo Drożdże

Mieszanka buforująca oparta na Diamont V (drożdże – metabolity)

Alamo BioActive

Mieszanka aktywnych buforów